Lid worden

Lid worden

Radio Scouting Pi4RS is een jonge en nieuwe scouting kringvereniging die rechtstreeks onder Scouting Nederland valt waarbij techniek en communicatie centraal staat. Wij kennen in onze vereniging 2 leeftijdsgroepen. Jeugdleden tot 18 jaar en Plusscouts vanaf 18 jaar. Onze bijeenkomsten zijn onregelmatig en mede afhankelijk van de activiteiten die gepland worden.
Ben je al lid van een Scouting vereniging? Geen probleem. Je lidmaatschap bij je eigen scouting vereniging staat op één. Ben je geen lid van scouting, dan wordt je dat bij je inschrijving.
Vanaf de leeftijd van18+ zal bij het lidmaatschap ook een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd worden. Dit omdat bij activiteiten en evenementen jeugdleden aanwezig kunnen zijn.
Op onze pagina Gedragscode en vertrouwenspersoon vind je meer informatie.

Wat kost het lidmaatschap bij Radio Scouting Pi4RS.
De contributie is opgesplitst in 2 delen te weten de contributie aan Radio Scouting Pi4RS en de afdracht aan Scouting Nederland. Ben je al lid van scouting dan is de afdracht verwerkt in de contributie bij je eigen scouting vereniging. Ben je nog geen lid van scouting dan loopt de afdracht via ons.
Voor 2022 is de contributie vastgesteld op 25 Euro exclusief de afdracht naar SN. De afdracht naar Scouting Nederland is 24,95 Euro.
Ons rekeningnummer: NL32 INGB 0675 1892 84 – t.n.v. Radio Scouting Pi4RS

Wat kan je verwachten.
– Deelname aan radio wedstrijden (contesten) in clubverband.
– Experimenteer dagen
– Excursies
– Scouting gerelateerde evenementen
– Velddagen

Het kan zijn voor bijvoorbeeld een speciale (externe) activiteit dat van te voren een extra bijdrage wordt gevraagd.

Voor meer informatie mail naar radioscouting

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85121819