Jota/Joti

Jota/Joti

de Jamboree on the Air/Internet kortweg JOTA/JOTI is een wereldwijde scouting evenement waar scouting en radio zendamateurs samen komen. Met behulp van hun zendapparatuur en antennes worden contacten gelegd, ervaringen uitgewisseld en vriendschappen gesloten. Ook is er veel aandacht aan verschillende vormen van communicatie en techniek zoals morse en vlaggen seinen, vossenjagen en soldeer projecten.
Dit evenement wordt elk jaar in het 3e weekend van oktober gehouden. In dit weekend staat communicatie en techniek centraal.

Om deel te kunnen nemen dien je met je vereniging je aan te melden via het Scouting Online platform SOL. Het LJJO (de Landelijke JOTA JOTI Organisatie) registreert de aanmeldingen en geven dit na de sluitingsdatum door aan het Agentschap Telecom. Na goedkeuring krijgt de verantwoordelijke zendamateur toestemming om achter zijn roepletters de toevoeging ‘/J’ te gebruiken in het JOTA weekend.
Medio mei is de inschrijving open tot 15 september. Voor deelname heb je wel een verantwoordelijke JOTA/JOTI organisator nodig binnen je vereniging die het aanspreekpunt wordt en een radio zendamateur.